Sivilarkitekt Bente Kronen AS

Vi prosjekterer fritidsboliger, leiligheter og eneboliger for private tiltakshavere, og påtar oss også større prosjekter for profesjonelle utbyggere. Målsettingen er alltid den samme - å lage funksjonelle bygg i godt design som oppfyller tekniske krav.

Gjennom god dialog med tiltakshaver bistår vi gjennom hele prosessen - fra skissestadiet til ferdige byggesøknadstegninger. Tidlig i prosessen leverer vi fargelagte frihåndsskisser. Det har vist seg å være en stor fordel, for det gir mulighet til å kommunisere lett med tiltakshaver og gjøre tilpasninger på et tidlig stadium.

Byggesøknadstegninger blir produsert  i Archicad- programmet som er et 3D-program. Kontoret lager også arbeidstegninger i målestokk 1:50 og kan levere vindus-og dørskjemaer på forespørsel. Vi gjennomfører hele søknadsprosessen og veileder tiltakshaver om de ulike aktørenes rolle og ansvar.

Contact Information

Address:
Kirkestredet 7, 3263 Larvik

 Phone
+47 33182569 /  +47 90 17 10 14

Email 
post@bentekronen.no

Send Us A Message

Contact

 Adresse : Kirkestredet 7, 3263 Larvik 

Telefon : +47 33 18 25 69/ +47 90 17 10 14 

E-post: post@bentekronen.no