Ring oss!

Ferdigstilte
prosjekter
og prosjekter
under arbeid

Skisser

Flermannsbolig Skaubakken, Stavern

2020: Hytte Håkavika, Tjodalyng

Skisser hytte Mørjefjorden

Nyheter

Hytte Marsholmen, Larvik

Hytte Stokkøya, Helgeroa

Hytte Malmøya, Larvik

Hytte Arøyaskjæret, Helgeroa

Hytte Store Arøya, Helgeroa

Riving og gjenoppføring hytte.

Hytte Lille Arøya, Helgeroa

Riving og gjenoppføring hytte.

Godkjent: Tomannsbolig
Mellom Bøkeligate, Larvik

8+2 manns Peter Hognestadsgtate, Notodden

2018-2019: Fjordstien,
Storøyaveien, Sandefjord.

Illustrasjonsplan for seks felt i et utbyggingsområde med til sammen ca 70 nye boenheter.
Prosjektering av boliger i felt 5 bestående av tomanns-og tremannsboliger i funkisstil.

2017-2019: Agnestunet, Stavern

Regulering og prosjektering av fem tomannsboliger. Reguleringssak under behandling.

2018: Bragesvei 10, Sandefjord

Tre boliger i funkisstil, byggesøkt og godkjent

2017-2019: Haraldsgate 10,
Larvik sentrum

Rehabilitering og nybygg, seks boenheter. Byggesøknad er godkjent.

2016-2019: Vebergsgata 4, Larvik

To tomannsboliger. Søknadsprosessen er ikke avsluttet.

2016-2019 Tenvikveien 33, Larvik

Enebolig prosjektert, godkjent og bygget, garasjebygg gjenstår.

2018-2019: Greven Hotell,
Storgata 49,  Larvik

Reguleringsplan, vedtatt, prosjektering av leiligheter, rehabilitering.

Ferdigstilte prosjekter

Ferdigstilt 2020: Tilbygg Hytte
Store Arøya

Tilbygg og fasadeendring.

Hytte Lille Arøya

Tilbygg og fasadeendring.

Ferdigstilt 2019:
Hytte Skisakeråsen, Larvik

Skisaker

Ferdigstilt 2016: Fritidsbolig,
Bøvre, Larvik

Ferdigstilt 2016: Ødegården

Ny fritidsbolig

2016: Solløkkasletta 21, Sandefjord

Ny fritidsbolig prosjektert og godkjent, planlagt oppføring.

Ferdigstilt 2017: Gamle Brannstasjon, Larvik

Regulering og nybygg med 17 leiligheter og næringsarealer.

Ferdigstilt 2014: Greveveien 15, Larvik

Regulering og nybygg med fem leiligheter.

Ferdigstilt 2003: Kirkegata 13

Regulering. Rehabilitering, ombygging og påbygg med seks leiligheter.

Ferdigstilt 2018: Malmgrenbukta, Stavern

Regulering og nybygg med seks eneboliger

Ferdigstilt 2016: Rødberg

Ny enebolig.

Rehabilitering- Klassiske eneboliger

Eksempler på tegninger utført på tegnemaskin.

Sivilarkitekt Bente Kronen AS - Kontakt oss

Kontakt