PROSJEKTER UNDER ARBEID

Nyheter

Hytte Malmøya

Håkavika

Skisser hytte Mørjefjorden

Hytte Store Arøya, Helgeroa: Riving og gjenoppføring hytte.

Hytte Lille Arøya, Helgeroa: Riving og gjenoppføring hytte.

 

2018-2019: FJORDSTIEN, STORØYAVEIEN, Sandefjord.
Illustrasjonsplan for seks felt i et utbyggingsområde med til sammen ca 70 nye  boenheter.
Prosjektering av boliger i felt 5 bestående av tomanns-og tremannsboliger i funkisstil.

2018-2019: GREVEN HOTELL, STORGATA 49, Larvik
Reguleringsplan, vedtatt, prosjektering av leiligheter, rehabilitering.

2018: BRAGESVEI 10, Sandefjord
Tre boliger i funkisstil, byggesøkt og godkjent

2017-2019: AGNESTUNET, Stavern
Regulering og prosjektering av fem tomannsboliger. Reguleringssak under behandling.

2017-2019: HARALDSGATE 10, Larvik sentrum
Rehabilitering og nybygg, seks boenheter. Byggesøknad er godkjent.

2016-2019: VEBERGSGT. 4: Larvik
To tomannsboliger. Søknadsprosessen er ikke avsluttet.

2016-2019 TENVIKVEIEN 33, Larvik
Enebolig prosjektert, godkjent og bygget, garasjebygg gjenstår. 

2016: SOLLØKKASLETTA 21, Sandefjord:
Ny fritidsbolig prosjektert og godkjent, planlagt oppføring.

2019: Diverse fritidsboligprosjekter

Skisaker

2020:Hytte Håkavika, TJODALYNG

 

FERDIGSTILTE PROSJEKTER

Ferdigstilt 2017: GAMLE BRANNSTASJON, Larvik:
Regulering og nybygg med 17 leiligheter og næringsarealer.

Ferdigstilt 2014: GREVEVEIEN 15, Larvik:
Regulering og nybygg med fem leiligheter.

Ferdigstilt 2016: FRITIDSBOLIG, BØVRE, Larvik

Ferdigstilt 2016: MALMGRENBUKTA Stavern:
Regulering og nybygg med seks eneboliger

Ferdigstilt 2016: RØDBERG:
Ny enebolig.

Ferdigstilt 2016: ØDEGÅRDEN:
Ny fritidsbolig

Ferdigstilt 2003: KIRKEGATA 13:
Regulering. Rehabilitering, ombygging og påbygg med seks leiligheter.

REHABILITERING- KLASSISKE ENEBOLIGER:
Eksempler på tegninger utført på tegnemaskin.

kontakt oss

 Adresse : Kirkestredet 7, 3263 Larvik 

 Telefon :  +47 33 18 25 69
                      +47 90 17 10 14 

E-post: post@bentekronen.no