SOLID KOMPETANSE INNEN NYBYGG, REHABILITERING OG PLANLEGGING.


Vi prosjekterer fritidsboliger, leiligheter og eneboliger for private tiltakshavere, og påtar oss også planlegging og prosjektering avstørre prosjekter for profesjonelle utbyggere. Målsettingen er alltid den samme - å lage funksjonelle bygg i godt design som oppfyller tekniske krav.

Gjennom god dialog med tiltakshaver bistår vi gjennom hele prosessen - fra skissestadiet til ferdige byggesøknadstegninger. Tidlig i prosessen leverer vi fargelagte frihåndsskisser. Det har vist seg å være en stor fordel, da det gir mulighet til å kommunisere lett med tiltakshaver og gjøre tilpasninger på et tidlig stadium.

Byggesøknadstegninger blir produsert  i Archicad- programmet som er et 3D-program. Kontoret lager også arbeidstegninger og kan levere vindus-og dørskjemaer på forespørsel. Vi gjennomfører hele søknadsprosessen og veileder tiltakshaver om de ulike aktørenes roller og ansvar. Arkitekten er også bindeledd til byggesaksavdeling og andre offentlige instanser som ansvarlig søker og prosjekterende.


Fritidsboliger

Hytteprosjekter er spennende og samtidig svært utfordrende, da de fleste fritidsboliger krever god tilpasning til landskap og natur.

Vi har lang erfaring med prosjektering av fritidsboliger, inkludert fritidsboliger i LNF-områder/grønnstruktur-område. Dette fordrer god kunnskap til kommuneplaner og reguleringsplaner og setter krav til analyse av landskap og eksisterende bebyggelse. Sivilarkitekt Bente Kronen AS legger vekt på en god dialog med både kommune, fylke og tiltakshaver.

i gjennomfører prosjekter for riving og gjenoppføring, tilbygg/påbygg eller nybygg. Vi bistår i hele prosessen, fra befaring, skisser, prosjektering og dialog med offentlige myndigheter til søknader vedrørende fritidsboligen.             

Leiligheter og eneboliger

Et arkitekttegnet hus gir deg en bolig med funksjonelle løsninger i et design tilpasset dine ønsker og behov. Med et arkitekttegnet hus kan tomten utnyttes optimalt.

I samarbeid med tiltakshaver utarbeider vi skisser til boliger i godt design og funksjonalitet, tilpasset de naturlige omgivelsene og nærmiljøet for øvrig.

 Vi ser på alle prosjekter som unike og verdsetter nettopp bredde og variasjon i arkitektoniske uttrykk. Går du med en boligdrøm? Kontakt Siviliarkitekt Bente Kronen AS.

Øvrig kompetanse

Rehabilitering:

Sivilarkitekt Bente Kronen AS har god kunnskap om verneverdige bygg. Bente Kronen har erfaring fra byfornyelse og rehabilitering for blant annet Oslo Byfornyelse.Firmaet har hatt mange rehabiliteringsprosjekter lokalt i Vestfold.

Planlegging:

Firmaet har utarbeidet reguleringsplaner i forbindelse med utbygging av boligfelt og næringsarealer. Arkitektkontoret har bred erfaring i tverrfaglig samarbeid med konsulenter fra andre tekniske fagområder og utførende entreprenører.Næringsbygg

Ved prosjektering av næringsbygg kreves innsikt i bedriftens eller næringens profil og organisering. Slike bygg har også en teknisk kompleksitet. Firmaet Sivilarkitekt Bente Kronen AS har prosjektert flere næringsbygg - alltid i god dialog med oppdragsgiver.

kontakt oss

 Adresse : Kirkestredet 7, 3263 Larvik 

Telefon : +47 33 18 25 69
                   +47 
90 17 10 14 

E-post: post@bentekronen.no